Έκπτωση Στο Προϊόν
  • Με Λογισμό Και Με Όνειρο
  • Περιγραφή
  • Πληροφορίες

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει αναλυτικά τις απαντήσεις των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων του βιβλίου “Με λογισμό και μ' όνειρο - Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων”, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού. Βασική επιδίωξή μας ήταν να αποδοθούν με τρόπο απλό όλα τα ζητήματα που θέτει το σχολικό βιβλίο. Έτσι θα μπορέσουν οι μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με κείμενα που αφορούν μεγάλες ιστορικές στιγμές του ελληνισμού, ενδιαφέροντα θέματα για τη ζωή των παιδιών στο σπίτι, στο σχολείο κτλ., παρουσίαση ανθρώπινων χαρακτήρων και σημερινών κοινωνικών προβλημάτων ή, τέλος, ταξίδια σε χώρους του θρύλου και της φαντασίας.
Σελίδες: 312
Ημερομηνίες Έκδοσης
Ημερομηνία 1ης έκδοσης: Φεβρουάριος 2002
Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: Μάιος 2007

Κωδικός Προϊόντος:
9789601603261
Επιστροφή στην αρχή